Documenten

In dit menu vindt u een overzicht van, voor de Cliëntenadviesraad relevante, wet en regelgeving.

Ook de verslagen van de vergaderingen, de bijlagen bij de vergaderingen, de adviezen die de Cliëntenadviesraad heeft uitgebracht aan het college van B&W en de inspraaknotities kunt u hier terugvinden.