Adviezen

Het doel van de Cliëntenadviesraad is om het college van B&W gevraagd en ongevraagd te adviseren over beleidsvraagstukken binnen het Sociale Domein. Hieronder vindt u een overzicht van de adviezen die tot nu toe zijn uitgebracht.

Ook een recent advies van één van de voorgangers van de Cliëntenadviesraad, de Cliëntenraad WWB Alphen aan den Rijn, kunt u hieronder downloaden.

 

Bestandsnaam Grootte
An Adobe Acrobat file Advies overdracht 413.5 KB
An Adobe Acrobat file Alphense Inclusie Agenda 521.68 KB
A compressed ZIP file Advies rollatorproofdocx met antwoord gemeente 646.1 KB
A compressed ZIP file Advies manifest VNG iedereen doet mee met antwoord gemeente 454.23 KB
A compressed ZIP file Advies Beleidskader Sociaal Domein 2021 (Omdat het gewoon kan) met antwoord gemeente 1.01 MB
A compressed ZIP file Advies inzake inrichting Adviesraad Sociaal Domein en Verordening 2020 met antwoord gemeente 617.09 KB
A compressed ZIP file Gezamenlijk Advies Sociaal Domein 2019 Iar en Car met antwoord gemeente 715.62 KB
An Adobe Acrobat file Advies rollatorproofdocx 567.32 KB
An Adobe Acrobat file Advies Beleidskader Sociaal Domein 2021 (Car en Iar) 685.32 KB
An Adobe Acrobat file Advies manifest VNG Iedereen doet mee 413.55 KB
A compressed ZIP file Advies startnotitie Alphense Inclusie Agenda met antwoord van de gemeente 713.84 KB
An Adobe Acrobat file Advies inzake inrichting Adviesraad Sociaal Domein en Verordening 2020 578.78 KB
An Adobe Acrobat file Advies startnotitie Alphense Inclusie Agenda 532.06 KB
An Adobe Acrobat file Gezamenlijk Advies Sociaal Domein 2019 Iar en Car 460.28 KB
An Adobe Acrobat file Advies Diftar 410.5 KB
A compressed ZIP file Advies inzake voedselbank en antwoord gemeente 560.76 KB
A compressed ZIP file Advies Jeugddeelnamefonds en antwoord gemeente 573.11 KB
An Adobe Acrobat file Advies jeugd deelname fonds Alphen 525.18 KB
An Adobe Acrobat file Advies inzake voedselbank 511.12 KB
A compressed ZIP file Advies uitvoeringsplan senioren en antwoord gemeente 800.91 KB
An Adobe Acrobat file Kennisgeving ongevraagd advies inclusief beleid inclusieve samenleving 205.01 KB
An Adobe Acrobat file Advies uitvoeringsplan senioren 633.3 KB
An Adobe Acrobat file Advies inclusief beleid ongevraagd 526.78 KB
A compressed ZIP file Advies Regiotaxi maart 2018 ongevraagd met antwoord gemeente 589.18 KB
A compressed ZIP file Advies Maatschappelijk Zorg met antwoordbrief gemeente 833.39 KB
An Adobe Acrobat file Advies Regiotaxi maart 2018 ongevraagd 378.63 KB
A compressed ZIP file Advies Klijnsma gelden 2 met antwoord college 553.93 KB
An Adobe Acrobat file Advies Maatschappelijk Zorg 360.01 KB
An Adobe Acrobat file Advies Klijnsma gelden 2 452.57 KB
An Adobe Acrobat file Advies Klijnsma gelden 437.5 KB
A compressed ZIP file Gezamenlijk advies Sociaal Domein 2018 en antwoordbrief gemeente 747.35 KB
A compressed ZIP file Gezamenlijk Advies Werkbedrijf 2017 892.5 KB
An Adobe Acrobat file Gezamenlijk Advies Werkbedrijf 2017 716 KB
A compressed ZIP file Advies met betrekking tot het Koersplan Participatiewet 2017-2020 (Ongevraagd) 492.09 KB
A compressed ZIP file Advies Sociaal Domein 2017 Iar en Car 497.21 KB
A compressed ZIP file Advies wijziging verordening en antwoordbrief gemeente 227.7 KB
A compressed ZIP file Advies inzake Minima Effectraportage 30 mei 2016 361.67 KB
A compressed ZIP file Advies inkoop Jeugdhulp 2017 294.28 KB
A compressed ZIP file Advies peuteropvang 2015 608.79 KB
An Adobe Acrobat file Advies Beleidsplan Rijnstreek Werkt Clientenraad WWB 18 maart 2015 557.87 KB
A compressed ZIP file Advies Bezwaar 2014 846.85 KB