Cliëntenadviesraad Alphen aan den Rijn

Welkom bij de Cliëntenadviesraad Alphen aan den Rijn.

Sinds april 2015 heeft de gemeente Alphen aan den Rijn een adviesraad die zich richt op het beschermen en verbeteren van de positie van cliënten in het Sociaal Domein. Wij doen dit door de ontwikkelingen binnen de Sociale Wetten van de gemeente op de voet te volgen en signalen uit de samenleving die daar aanleiding voor geven onder de aandacht te brengen van het college van B&W van onze gemeente.

Wij geven gevraagd en ongevraagd adviezen aan het college over actuele zaken binnen het Sociale Domein. Een overzicht van onze adviezen, met de reactie hierop van het College, kunt u hier vinden.

Wij vergaderen ca. tien keer per jaar. Onze vergaderingen zijn openbaar. Voorts nemen wij deel aan tal van overlegorganen, symposia en commissies. Ook hiervan doen wij verslag in onze vergaderingen en op deze site.

Feedback van mensen uit de praktijk en ervaringsdeskundigen is onmisbaar voor ons om tot een goede advisering te kunnen komen.

U kunt ons bereiken via de contactpagina.