Cliëntenadviesraad Alphen aan den Rijn

Welkom bij de Cliëntenadviesraad Alphen aan den Rijn.

Per 1 januari zijn wij niet meer actief.

Gemeente Alphen aan den Rijn start 1 januari 2020 met een nieuwe Adviesraad Samenleving. Deze raad vervangt de Cliëntenadviesraad en een Inwonersadviesraad. De nieuwe raad bestaat uit 10 vaste leden en een voorzitter. De adviesraad adviseert het college over het sociaal domein, met de focus op de kwaliteit van de uitvoering van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet.

De werkwijze van deze nieuwe adviesraad gaat mee met de maatschappelijke ontwikkelingen in onze gemeente waarbij de aandacht de komende periode meer op de uitvoering gericht is en deze uitvoering lokaal, het liefst op wijkniveau vorm krijgt.

De adviesraad samenleving zal in het voorjaar van 2020 van start gaan.

Sinds april 2015 hebben wij ons ingezet om van de positie van cliënten in het Sociaal Domein te beschermen. Wij deden dit door de ontwikkelingen binnen de Sociale Wetten van de gemeente op de voet te volgen en signalen uit de samenleving die daar aanleiding voor gaven onder de aandacht te brengen van het college van B&W van onze gemeente.

Wij gaven gevraagd en ongevraagd adviezen aan het college over actuele zaken binnen het Sociale Domein. Een overzicht van onze adviezen, met de reactie hierop van het College, kunt u hier vinden.

Wij vergaderden ca. tien keer per jaar. Onze vergaderingen waren openbaar. Voorts namen wij deel aan tal van overlegorganen, symposia en commissies. Ook hiervan deden wij verslag in onze vergaderingen en op deze site.

Feedback van mensen uit de praktijk en ervaringsdeskundigen was onmisbaar voor ons om tot een goede advisering te kunnen komen.

In februari verschijnt ons laatste jaarverslag.

U kunt ons bereiken via de contactpagina, die nog een tijdje beheerd wordt.