Conferentie "Een nieuwe generatie ouderenzorg".

Op woensdag 27 november heeft onze voorzitter de conferentie “Een nieuwe generatie ouderen(zorg)" in het NBC in Nieuwegein bijgewoond. In het ochtendgedeelte heeft hij geluisterd naar inspirerende lezingen van Kim Putters (directeur SCP) en Pauline Meurs (hoogleraar gezondheidszorg). En smiddags heeft hij deelgenomen aan twee interessante praktijksessies over resp. "lokale netwerken" en "langer thuiswonen voor ouderen”. Vooral die laatste sessie was zeer de moeite waard. Aan de orde kwam vooral het toenemende tekort aan woonvormen tussen zelfstandig thuis en verpleeghuis. We kregen twee voorbeelden te zien van oplossingen in resp. Tegelen en Enschede en die leken verdacht veel op de mooie plannen die indertijd in Alphen gemaakt werden; de "woonservicewijk Nieuwe Sloot”.
Heel jammer dat die plannen uiteindelijk niet gerealiseerd werden…