Afscheidsdiner Cliëntenadviesraad

12 december 2019

Op 12 december we in het restaurant Shabu Shabu een bijzonder gezellig afscheidsdiner gehouden. Héél jammer dat alleen Marjanne (ziek) er niet bij kon zijn.
We hebben genoten van elkaars gezelschap en van de lekkere, gevarieerde hapjes ! Greet heeft Kees nog met mooie woorden bedankt voor zijn voorzitterschap en gaf hem namens alle leden een royale boekenbon ! Kees sloot het diner af met zijn dank en waardering uit te spreken voor de grote inzet en betrokkenheid van de leden van de CAR.
Daarmee kwam er een eind aan ruim 4,5 jaar Cliëntenadviesraad sociaal domein Alphen aan den Rijn.
 
Ïn februari zal het jaarverslag over 2019 nog verschijnen.