Van Arkel nieuwe voorzitter Adviesraad Samenleving

alphens.nl 17 december 2019

Inwoners kunnen straks via een nieuwe Adviesraad Samenleving meedenken en meepraten over hoe de gemeente zorgt voor goede voorzieningen voor inwoners die ondersteuning nodig hebben. Het college heeft Koos van Arkel (rechts op de foto) als voorzitter benoemd die de nieuwe Adviesraad Samenleving gaat leiden en verder vormgeven. Koos van Arkel is een Alphenaar met een met een breed netwerk. Hij zal komende periode deze nieuwe raad verder vormgeven.  

Met de Adviesraad Samenleving wordt de inspraak voor inwoners over het sociaal domein op een vernieuwende manier ingericht. De nieuwe adviesraad sluit straks beter aan bij bestaande netwerken in de wijk en thema’s die per wijk leven.

Inspraak

Aan het begin van deze raadsperiode is het Democratisch Akkoord gesloten. Het doel van dit Democratisch Akkoord is meer (lokale) inspraak voor inwoners om te komen tot toekomstbestendige en vitale dorpen en wijken. Gemeente Alphen aan den Rijn is actief aan de slag met nieuwe vormen van democratie op wijk- en dorpsniveau. Ook binnen het Sociaal Domein vergroten we de betrokkenheid van inwoners. Hierdoor spelen we als lokale overheid beter in op de veranderende samenleving.

Nieuwe leden

De adviesraad bestaat uit elf onafhankelijke leden. De raad adviseert het college van burgemeester en wethouders. De vacature voor de leden van deze adviesraad is inmiddels ook opengesteld. Deze vacature is te vinden op www.werkeninhetwesten.nl.