Wethouder De Jager hoort klachten over jeugdhulp aan van ouders

StudioAlphen.nl

Wethouder Han de Jager (CDA) is in gesprek gegaan met een afvaardiging van de circa veertig ouders die klachten hebben verzameld over de jeugdzorg in de gemeente Alphen. In een brief aan de gemeenteraad schrijft De Jager dat er zorgen zijn geuit over onder andere communicatie, dossiervorming, deskundigheid, PCB en toeleiding naar zorg. 'Vooral dat laatste is voor veel ouders belangrijk', ervoer De Jager.

lees verder