'Gemeenten hebben nauwelijks zicht op besteding van zorggeld'

nos.nl 16 december 2019

Veel zorgondernemers hebben de afgelopen vijf jaar gebruik gemaakt van een gebrek aan toezicht op de besteding van zorggeld. Dat stellen Reporter Radio, Follow the Money en Pointer na onderzoek.

In 2015 werd de zorg gedecentraliseerd en hebben gemeenten veel zorgtaken overgenomen van de centrale overheid. Sindsdien wordt onder meer de thuiszorg voor een deel betaald vanuit de gemeenten. En die moeten dan ook controleren of het zorggeld rechtmatig wordt besteed.

Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gebeurt dat slechts bij een derde van de 355 gemeenten. Veel gemeenten hebben geen toezichthouder aangesteld, omdat er nog geen duidelijke richtlijnen zijn over wat er precies onder misbruik wordt verstaan. "Handhaven kun je pas als je vantevoren beschrijft wanneer je over de grens gaat", stelt Miriam Haagh van de VNG.

lees verder