Koos van Arkel voorzitter nieuwe Adviesraad Samenleving

alphens.nl 17 december 2019

Per 1 januari worden de Cliëntenraad en de Inwoners Adviesraad vervangen door de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein. Hiervoor is een nieuwe voorzitter gezocht en gevonden: Koos van Arkel. Van Arkel zal in februari gesprekken voeren om de Adviesraad samen te kunnen stellen.

Wethouder Han de Jager legt uit dat de nieuwe Adviesraad Samenleving vooral op een andere manier gaat werken. Er wordt meer input verwacht vanuit de dorpen en de wijken. "Toen het Rijk van alles over de schutting kieperde, hebben beide vorige adviesraden erg veel werk verzet. De nieuwe Adviesraad wordt een dynamische raad die veel gaat praten met ‘de samenleving''." Ook verwacht de wethouder veel van het gebruik van social media.

Hoewel de nieuwe voorzitter is benoemd, is dat niet het geval voor de leden van de nieuwe Adviesraad. "Ik hoop in februari alle gesprekken te kunnen voeren, zodat we snel aan de slag kunnen. Behalve leden zoek ik naar een schil mensen om de Adviesraad heen. Ook wil ik graag verbinding met vrijwilligersorganisaties", meldt Koos van Arkel. "Met de Adviesraad wil ik kijken of we meer kunnen doen aan armoede, jeugdproblematiek, ouderen. Wij zijn er om de gemeente, de wethouder en de gemeenteraad scherp te houden."

Van Arkel is geen onbekende in de het Alphense gemeentehuis. Hij was jaren raadslid voor de ChristenUnie. Momenteel is Van Arkel actief als voorzitter bij Geldzorg. "Het is belangrijk om mensen te helpen die in armoede leven, vaak door allerlei omstandigheden zoals werkloosheid of echtscheiding. Door mijn werkzaamheden voor Geldzorg werk ik veel samen met de gemeente en met professionals."

Afscheidsdiner Cliëntenadviesraad

12 december 2019

Op 12 december we in het restaurant Shabu Shabu een bijzonder gezellig afscheidsdiner gehouden. Héél jammer dat alleen Marjanne (ziek) er niet bij kon zijn.
We hebben genoten van elkaars gezelschap en van de lekkere, gevarieerde hapjes ! Greet heeft Kees nog met mooie woorden bedankt voor zijn voorzitterschap en gaf hem namens alle leden een royale boekenbon ! Kees sloot het diner af met zijn dank en waardering uit te spreken voor de grote inzet en betrokkenheid van de leden van de CAR.
Daarmee kwam er een eind aan ruim 4,5 jaar Cliëntenadviesraad sociaal domein Alphen aan den Rijn.
 
Ïn februari zal het jaarverslag over 2019 nog verschijnen.

Conferentie "Een nieuwe generatie ouderenzorg".

Op woensdag 27 november heeft onze voorzitter de conferentie “Een nieuwe generatie ouderen(zorg)" in het NBC in Nieuwegein bijgewoond. In het ochtendgedeelte heeft hij geluisterd naar inspirerende lezingen van Kim Putters (directeur SCP) en Pauline Meurs (hoogleraar gezondheidszorg). En smiddags heeft hij deelgenomen aan twee interessante praktijksessies over resp. "lokale netwerken" en "langer thuiswonen voor ouderen”. Vooral die laatste sessie was zeer de moeite waard. Aan de orde kwam vooral het toenemende tekort aan woonvormen tussen zelfstandig thuis en verpleeghuis. We kregen twee voorbeelden te zien van oplossingen in resp. Tegelen en Enschede en die leken verdacht veel op de mooie plannen die indertijd in Alphen gemaakt werden; de "woonservicewijk Nieuwe Sloot”.
Heel jammer dat die plannen uiteindelijk niet gerealiseerd werden…

Meer artikelen...