Wmo-abonnementstarief 2020: wat valt er wel en niet onder?

iederin.nl 2 december 2019

In 2020 verandert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Onderstaande informatie van het ministerie van VWS legt uit waarom bepaalde Wmo-hulp en -ondersteuning onder het abonnementstarief valt en andere hulp en ondersteuning niet.

Vanaf 2020 geldt het abonnementstarief in principe voor alle maatwerkvoorzieningen en de algemene voorzieningen waarbij sprake is van een duurzame hulpverleningsrelatie. Een algemene voorziening is voor iedere inwoner van de gemeente beschikbaar. Iedere inwoner kan hier gebruik van maken. Bijvoorbeeld een boodschappendienst of maaltijdvoorziening. Bij een algemene voorziening vindt geen uitgebreid onderzoek plaats naar uw persoonlijke situatie. Een maatwerkvoorziening is een voorziening die past bij uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld persoonlijke begeleiding of een woningaanpassing. Een maatwerkvoorziening krijgt u als een algemene voorziening voor u niet de juiste oplossing is. Om dit te bepalen doet de gemeente onderzoek naar uw situatie. Dat is meestal een gesprek met u om te kijken wat u nodig heeft.

lees verder

'Gemeenten hebben nauwelijks zicht op besteding van zorggeld'

nos.nl 16 december 2019

Veel zorgondernemers hebben de afgelopen vijf jaar gebruik gemaakt van een gebrek aan toezicht op de besteding van zorggeld. Dat stellen Reporter Radio, Follow the Money en Pointer na onderzoek.

In 2015 werd de zorg gedecentraliseerd en hebben gemeenten veel zorgtaken overgenomen van de centrale overheid. Sindsdien wordt onder meer de thuiszorg voor een deel betaald vanuit de gemeenten. En die moeten dan ook controleren of het zorggeld rechtmatig wordt besteed.

Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gebeurt dat slechts bij een derde van de 355 gemeenten. Veel gemeenten hebben geen toezichthouder aangesteld, omdat er nog geen duidelijke richtlijnen zijn over wat er precies onder misbruik wordt verstaan. "Handhaven kun je pas als je vantevoren beschrijft wanneer je over de grens gaat", stelt Miriam Haagh van de VNG.

lees verder

Zorg van gemeenten steekt slecht af bij medische zorg

Iederin.nl 26 november 2019

Mensen met een beperking zijn doorgaans tevreden over de zorg die ze krijgen van hun huisarts, specialist of fysiotherapeut. Het aantal mensen met een beperking dat tevreden is over de ondersteuning die de gemeente biedt, is aanzienlijk lager. Dit blijkt uit onderzoek van Ieder(in) onder ruim 700 mensen met een chronische ziekte of beperking.
 
Zo is ruim 70% van de deelnemers tevreden over de zorg die ze krijgen van huisarts of medisch specialist. En over de fysiotherapeut is bijna 80% tevreden. Het aantal mensen dat ontevreden is over deze medische hulpverleners ligt rond de 10%.
 
lees verder
 
 

Meer artikelen...